12 Cung Hoàng Đạo

Truyền thuyết tông quan cung Song Ngư

26/01/2016 17:58:42

Song Ngư là cung chiêm tinh thứ mười hai trong Hoàng Đạo, đây là cung Hoàng đạo của những người có sinh nhật từ 19/2 đến 20/3

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Bảo Bình

26/01/2016 17:46:53

Bảo Bình hay còn gọi là Cung Bảo Bình là những người có ngày sinh từ 20/1 đến 18/2

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Ma Kết

26/01/2016 17:27:57

Ma Kết (♑) hay còn gọi là Nam Dương là cung chiêm tinh thứ mười trong Hoàng Đạo. Những người sinh trong khoảng 22/12 đến 19/1 mang cung Hoàng đạo này.

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Nhân Mã

26/01/2016 17:09:34

Nhân Mã là cung chiêm tinh thứ 9 trong Hoàng Đạo, đây là cung Hoàng đạo của những người sinh ra từ ngày 23/11 đến ngày 21/12

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Bọ Cạp

26/01/2016 16:55:50

Bọ Cạp hay còn gọi là (hay còn gọi là Hổ Cáp, Thiên Hạt, Thiên Yết, Thần Nông) là cung chiêm tinh thứ 8 trong vòng Hoàng Đạo,đây là cung Hoàng đạo của những người có ngày sinh từ 24/10 đến 22/11 hàng năm.

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Thiên Bình

25/01/2016 17:23:03

Thiên Bình hay còn gọi là Thiên Xứng là một cung trong 12 cung hoàng đạo tương ứng với chòm sao Thiên Xứng, bao gồm những người sinh trong khoảng (23/9- 23/10)

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Xử Nữ

25/01/2016 15:56:31

Xử Nữ, hay còn gọi là Thất Nữ, là cung Hoàng đạo thứ 9 trong Vòng tròn Hoàng đạo Những người sinh trong thời gian (23/8 - 22/9) thuộc cung Xử Nữ

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Sư Tử

25/01/2016 15:18:19

Cung hoàng đạo Sư Tử hay còn gọi là Hải Sư, là những người sinh trong khoảng thời gian (23/7 - 22/8). Đây là cung thứ 5 trong 12 cung hoàng đạo của chiêm tinh Tây phương.

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Cự Giải

21/01/2016 17:21:42

Cung Cự Giải hay còn gọi là Bắc Giải là một cung trong Vòng tròn hoàng đạo, những người sinh vào thời gian từ 22/6 đến 22/7 sẽ thuộc cung này

Xem thêm

Truyền thuyết tổng quan cung Song Tử

21/01/2016 16:40:14

Song Tử (♊) là những người sinh trong khoảng thời gian từ 21/05-21/06 đây là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo.

Xem thêm