Tin ngưỡng - Tôn giáo

Truyền thuyết về Đệ Tứ Khâm Sai.

13/04/2016 14:29:42

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Vốn xưa bà là Bồng Lai Tiên Nữ (có tài liệu ghi rằng bà là Mai Hoa Công Chúa trên Thiên Cung).

Xem thêm

Đền cậu Đồi Ngang

12/04/2016 09:56:10

Phủ được xây dựng thời Lê, đến năm 1989 được xây dựng lại như ngày nay. Phủ có diện tích 5.000 mét vuông. Phủ Đồi Ngang có ba ngôi nhà đứng độc lập.

Xem thêm

Thần tích Chầu Mười ở Lạng Sơn

18/02/2016 15:15:23

Đền Chầu Mười được lập ngay sát cửa ải Chi Lăng, nơi bà trấn giữ năm xưa, chính là Đền Chầu Mười Đồng Mỏ hay Đền Mỏ Ba, lập tại xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn.

Xem thêm

Khánh tiệc Đức Hoàng Bảy Bảo Hà

16/02/2016 15:29:59

Trong hệ thống Đạo Mẫu thì Đức Hoàng Bẩy Bảo Hà là một vị thần rất quan trọng và được nhân dân tôn sùng.

Xem thêm

Chùa Phúc Lâm

16/02/2016 15:13:20

Chùa được dựng vào thời Lê. Các tấm bia ở chùa năm 1634, 1682 và 1684 đều nói đến việc trùng tu chùa, dựng Đông lang, Tây lang.

Xem thêm

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

02/02/2016 17:17:58

Đền thờ ngài bao gồm Ban Công Đồng ở giữa, cung bên phải thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung bên trái thờ Đức Thánh Trần, phía hậu cung thờ Quan Đệ Tứ. Phía ngoài sân ở hai bên có Lầu Cô và Lầu Cậu và thờ Ngũ hổ.

Xem thêm

Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

02/02/2016 17:05:12

Trong hàng Ngũ Vị Tôn Ông, cùng với Quan Lớn Đệ Tam, Quan Lớn Đệ Ngũ cũng là một vị quan lớn danh tiếng hết sức lẫy lừng, được nhân dân xa gần tôn kính phụng thờ.

Xem thêm

Truyền thuyết Quan lớn đệ tam

02/02/2016 16:58:31

Ngày xưa, ở trang An Cố, huyện Thuỵ Anh, phủ Thái Ninh, trấn Sơn Nam có vợ chồng ông Phạm Túc ăn ở phúc đức, chỉ hiềm một nỗi ông bà tuổi đã cao mà vẫn chưa sinh được một mụn con nối dõi.

Xem thêm

Tìm hiểu về Cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ

02/02/2016 16:41:04

Cô Tư Ỷ La cũng vốn là con vua Đế Thích chính cung. Theo lệnh vua cha, cô theo hầu Mẫu Thượng Ngàn tại đất Tuyên Quang. Về sau, nơi Mẫu giá ngự đó, người ta lập đền Mẫu Ỷ La nên cô cũng được gọi là Cô Tư Ỷ La.

Xem thêm

Thần tích Đền thờ cô Đôi Thượng

02/02/2016 15:30:57

Dân gian tương truyền rằng cô Đôi Thượng vốn là con vua Đế Thích trên thiên cung, được phong là Sơn Tinh công chúa, cô thường hầu cận ba tòa vương Mẫu trên thiên đình, ngọc điện.

Xem thêm