Tin ngưỡng - Tôn giáo

Cách bài trí bàn thờ gia tiên

05/01/2016 14:32:28

Bàn thờ gia tiên phải luôn sạch sẽ và thường xuyên thắp nhang. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính.

Xem thêm

Tư vấn cách bài trí bàn thờ thần tài

05/01/2016 14:19:12

Những nhà kinh doanh đều lập bàn thờ thần tài, đặc biệt, bàn thờ thần tài không được đặt trên cao mà phải đặt ngay trên nền nhà.

Xem thêm