Lập lá số tử vi

Họ tên:


Giới tính và giờ sinh:

Ngày sinh:

Năm luận đoán:


Bạn có thể chọn cách an sao theo các tuỳ chọn dưới đây, nếu có cách an khác xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Lập lá số Tuỳ chọn an sao

Một số lưu ý về việc lấy giờ sinh:

- Hiện có một số phần mềm lịch, lập lá số tử vi có sự sai lệch so với công cụ của chúng tôi.

- Ngoài ra, theo một số quan điểm phải lấy giờ sinh chuyển đổi theo múi giờ GMT 8+ của Trung Quốc. Dựa trên những nghiên cứu từ các chuyên gia cố vấn của chúng tôi thì quan điểm đó hoàn toàn sai lầm và không có căn cứ.

Xem thêm về Lịch Pháp