Chuyên gia tư vấn

Tải ảnh Ảnh mặt, bàn tay (nếu có).

Mức phí: 0 iGold

Gửi câu hỏi

Đối với xem tướng, xem tay, ... xem phong thủy nhà, bạn cần chụp ảnh mặt, tay (trái đối với nam, phải đối với nữ).

Khánh Hồ

Chuyên gia Phong Thuỷ

6 đánh giá
- Trình độ - Bằng cấp: Kỹ sư Xây Dựng.
- Tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
- Lĩnh vực chuyên môn chính: Tư vấn Phong Thuỷ, Lịch pháp.
- Các lĩnh vực chuyên môn khác: Văn hoá Phương Đông, Tín ngưỡng - Tâm Linh.
- Nghiên cứu Phong Thuỷ từ năm 2010.

Câu hỏi cùng chuyên gia