Chuyên gia tư vấn

Hỏi gì đáp nấy
vankhang1953

11/01/2016 17:25:22

Tôi sinh năm 1953, nhà có hai cửa, đi thì nên chọn cửa nào làm cửa chính. Năm 2015 vợ tôi thường xuyên đau ốm - nhìn chung sức khỏe không được tốt. Vậy mong chuyên gia tư vấn giúp tôi.

Khánh Hồ

Chưa có nội dung trả lời

44,988