Phong Thủy

Treo chuông gió để hóa giải khí xấu

05/01/2016 14:59:32

Chuông gió có nhiều loại, chất liệu làm chuông gió có thể tăng cường hoặc triệt tiêu năng lượng tại góc đặt nó.

Xem thêm

Tư vấn phong thủy trong phòng làm việc của sếp

04/01/2016 17:02:20

Bàn làm việc không được kê đối thẳng với cửa ra vào để tránh không bị những tạp âm bên ngoài quấy nhiễu và người ngoài nhòm ngó.

Xem thêm